VvE Beheer Den Haag

Dť beheerder voor de kleinere en middelgrote VvE

 

Home

 

Leden- en financiŽle administratie

Een goede leden- en financiele administratie voert u niet alleen omdat het verplicht is, maar omdat het u inzicht geeft in opbrengsten en kosten. Een sturingsinstrument dus!

Standaard dienstenpakket:

  •   Opstellen van het ledenregister  

         Innen van ledenbijdragen

         Signaleren van achterstallige betalingen van de ledenbijdragen en het nemen van (incasso) maatregelen

         Verstrekken van gegevens aan notaris en makelaar t.b.v. eigendomsoverdracht

         Opstellen van de (jaarlijkse) begroting en signaleren van overschrijdingen

         Opstellen financieel jaaroverzicht voor bewoners/eigenaren

         Signaleren van overschrijdingen van de begroting

         Opstellen van de overige jaarstukken (balans en exploitatierekening)

         Verrichten van gefiatteerde betalingen en boeken van ontvangsten en uitgaven

         Administreren van de bankrekening(en)

         Begeleiden van de kascommissie

         Toelichting van de jaarrekening en begroting aan het bestuur

         Opzetten en begeleiden van de meerjarenonderhoudsplanning (MOP)

         Adviseren in de keuze van leveranciers en aannemers voor het reguliere onderhoud

         In opdracht van de VvE contracteren van leveranciers en aannemers plus het contractbeheer

  •   Aanvragen en beoordelen van offertes

        Toezien op de goede uitvoering van het (contract)onderhoud

         Opstellen van de agenda

         Zorgdragen voor de uitnodigingen, presentielijst en volmachten.

         Eventueel reserveren van een vergaderruimte

         Archivering van alle stukken van de vereniging, met inachtneming van de wettelijk voorgeschreven bewaartermijn

     Melden en afhandelen van schades

 

 

Buiten bovengenoemde basiswerkzaamheden kunnen wij u ook nog enkele andere financiŽle diensten aanbieden zoals: 

  • tussentijds opstellen van financiŽle rapportage t.b.v. het bestuur
  • verzorgen van de salarisadministratie indien de VvE personeel in dienst heeft (bv. een huismeester)
  • het laten opstellen van een accountantsrapport en het aanleveren van de gegevens hiertoe